Mirë se erdhe Vizitor

Kategoria: Shkencë&Teknologji

21/06/2023 nga Joer.al 0 Komente

Me ChatGPT programuesi kompjuterik del në pension?

Revolucioni i AI-së po ka një ndikim të rëndësishëm në botën e punës intelektuale, veçanërisht me chatGPT. Nga njëra anë, AI mund të automatizojë shumë detyra dhe t’i bëjë ato më efikase, duke liruar kohën e njerëzve për t’u përqëndruar në detyra më sfiduese dhe më të rëndësishme. Nga ana tjetër, ekziston shqetësimi se AI mund të zëvendësojë plotësisht disa vende pune për njerëzit, duke krijuar papunësi dhe ndryshime në fuqinë punëtore. Një prej tyre përfaqësohet nga roli i programuesit kompjuterik, i rrezikuar seriozisht nga AI. Cilat janë zhvillimet e ardhshme?

Inteligjenca artificiale është revolucioni i vërtetë

Është e rëndësishme të theksohet se AI po krijon mundësi të reja pune, siç janë ekspertët e AI, shkencëtarët e të dhënave dhe analistët e të dhënave. Për më tepër, ai po ndihmon kompanitë të përmirësojnë konkurrencën e tyre dhe të inovojnë proceset e tyre të biznesit. Në anën e teknologjisë elektronike, inteligjenca artificiale po luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në pajisjet elektronike si telefonat inteligjentë, tabletët, laptopët dhe asistentët virtualë. Këto pajisje përdorin AI për të kuptuar më mirë komandat zanore të përdoruesve, për të personalizuar përvojat e përdoruesit dhe për të ofruar veçori të tilla si përkthimi me makinë, navigimi GPS dhe kamerën me njohjen e imazhit. Në sektorin e automobilave, AI po bëhet një faktor kyç në zhvillimin e automjeteve autonome. Këto automjete përdorin AI për të analizuar të dhënat shqisore, për të kuptuar rrethinën e tyre dhe për të marrë vendime autonome se çfarë të bëjnë më pas. Kjo po i hap rrugën një të ardhmeje ku automjetet mund të transportojnë pasagjerë të sigurt dhe pa ndërhyrje njerëzore. Në të dy sektorët, AI po përmirëson efikasitetin, sigurinë dhe përvojën e përdoruesit, por ekziston gjithashtu shqetësimi se këto teknologji mund të krijojnë sfida të reja, si privatësia, siguria dhe ndikimi në fuqinë punëtore. Sektorët e punës ku përdoret inteligjenca artificiale shtohen çdo ditë dhe çdo rol përfshihet plotësisht në këtë realitet të ri që nuk mund të anashkalohet. Disa prej tyre janë renditur më poshtë, duke përbërë, megjithatë, një listë të pjesshme pasi aplikimet reale të inteligjencës janë shumë më të shumta:

 • Teknologjia e informacionit: AI përdoret për të krijuar sisteme të asistencës virtuale, chatbot dhe sisteme të mundshme të ndihmës për të përmirësuar përvojën e përdoruesit;
 • Kujdesi shëndetësor: IA po ndihmon në përmirësimin e diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve, si dhe në identifikimin e terapive të reja;
 • Financa: AI përdoret për të analizuar të dhënat financiare, për të identifikuar mundësitë e investimit dhe për të parandaluar mashtrimin;
 • E-commerce: AI po ndihmon kompanitë të personalizojnë përvojën e blerjeve në internet dhe të ofrojnë rekomandime për blerje bazuar në analizën e të dhënave të klientëve;
 • Siguria: AI përdoret për të analizuar sasi të mëdha të dhënash dhe për të identifikuar çdo kërcënim, si p.sh. ndërhyrje në kompjuter ose aktivitete të dyshimta;
 • Prodhimi: AI përdoret për të optimizuar proceset e prodhimit, për të përmirësuar cilësinë dhe për të ulur kostot;
 • Transporti: AI përdoret për të përmirësuar planifikimin e udhëtimit dhe menaxhimin e flotës së automjeteve;
 • Bujqësia: UA po ndihmon në përmirësimin e produktivitetit dhe qëndrueshmërisë së aktiviteteve bujqësore;
 • Programimi kompjuterik: AI propozon algoritmet e saj dhe analizat e softuerit dhe firmuerit, duke ndihmuar që puna e programuesit të bëhet shumë më e shpejtë dhe më e saktë.

Këto janë vetëm disa shembuj se si AI po ndryshon dhe përmirëson sektorët e ndryshëm të punës. Paragrafi tjetër fokusohet pikërisht në aspektin e fundit të listës, përkatësisht atë nga pikëpamja e programimit në një gjuhë programimi.

Krijimi i një softueri

Në përgjithësi, hapat bazë për të krijuar një program kompjuterik janë si më poshtë:

 • Analiza e kërkesave: të kuptojë nevojat e programit, funksionalitetin e kërkuar dhe problemet që duhen zgjidhur;
 • Dizajni: dizajnimi i strukturës së programit, arkitekturës së tij dhe ndërfaqes së tij të përdoruesit;
 • Zbatimi: shkruani kodin burimor të programit, duke përdorur një gjuhë programimi të përshtatshme;
 • Test: ekzekutoni testet e sistemit për të verifikuar që programi funksionon saktë dhe i plotëson kërkesat;
 • Korrigjimi: identifikoni dhe rregulloni çdo gabim ose problem në kod;
 • Dokumentacioni: krijoni dokumentacion të detajuar të programit, duke përfshirë udhëzimet për përdorim dhe shpjegimet e funksionimit;
 • Vendosja: shpërndani programin tek klientët ose përdoruesit përfundimtarë, ose vendoseni atë të disponueshëm për shkarkim ose blerje;
 • Mirëmbajtje: mirëmbani orarin, rregulloni çdo problem në të ardhmen dhe bëni çdo ndryshim për të përmbushur nevojat e ardhshme.

Këto janë hapat bazë për krijimin e një programi kompjuterik, por procesi i saktë mund të ndryshojë në varësi të kompleksitetit të programit dhe teknologjisë së përdorur. Deri më sot të gjitha këto detyra janë kryer nga njeriu, por së shpejti, me shumë mundësi, do të jetë makina që do të kujdeset për të gjitha këto. Në fund të fundit, duke menduar për këtë, qëllimi përfundimtar i prodhimit të softuerit është krijimi i një programi kompjuterik, dhe kush më mirë ta kryejë këtë detyrë sesa vetë kompjuteri? Këto janë faza mjaft kritike, për të cilat kërkohet saktësia më e madhe e mundshme. Dhe fakti që një makinë është e aftë të krijojë softuer për një makinë tjetër është një realitet gjithnjë e më konkret.

Disa shembuj programimi me chatGPT

Si një model gjuhësor evolucionar i AI, chatGPT ka njohuri të thella për shumë gjuhë programimi, duke përfshirë:

 • Python
 • JavaM
 • C++
 • JavaScripts
 • C#
 • Rubin
 • PHP
 • Swift
 • Go
 • R

Përveç kësaj, ai ka një kuptim themelor të shumë gjuhëve të tjera të programimit dhe është në gjendje t’u përgjigjet pyetjeve në lidhje me konceptet e programimit dhe mënyrën e përdorimit të gjuhëve specifike. Megjithatë, njohuritë e tij aktuale janë të kufizuara në edukimin dhe trajnimin e tij, kështu që mund të mos jetë në gjendje t’u përgjigjet pyetjeve shumë specifike ose të avancuara në lidhje me disa gjuhë. Të gjithë shembujt e krijimit të listave burimore të paraqitura në artikull mund të shkarkohen si bashkëngjitje. Ato janë qëllimisht të thjeshta dhe funksionale, më pas do të jetë lexuesi që të krijojë listat më komplekse.

Një shembull në Python

Ky shembull tjetër i thjeshtë në gjuhën Python tregon se sa e lehtë është të marrësh ndihmë nga chatGPT për të krijuar një skript që shfaq grafikun e funksioneve sin(x)*50, cos(x)*50 dhe x^2. Në lidhje me funksionin e fundit, grafiku duhet të tregojë pikën minimale. Kërkesa duhet të shprehet në një format shumë të qartë dhe të plotë, si në tekstin e mëposhtëm, dhe përgjigja cilësore e sistemit mund të vërehet në figurën 3.

ChatGPT ju lutemi krijoni një skript në python për të shfaqur grafikun e sin(x)*50 dhe cos(x)*50 dhe x^2. Nga këto të fundit tregojnë pikën minimale.

Përveç dhënies së kodit të skriptit, chatGPT ofron një përshkrim të plotë të listës së burimit dhe detajeve të ndryshme të përdorura për zgjidhjen.

This code uses the numpy library to generate a range of values for x, and the matplotlib library to plot the graphs. The argmin function from numpy is used to find the index of the minimum value in the y_square array, and this value is then used to plot a red dot marking the minimum point of x^2.

Konkluzione

Është e vështirë të parashikohet nëse inteligjenca artificiale do të zëvendësojë plotësisht programuesit e kompjuterave, por ka shumë të ngjarë që ajo të ndryshojë punën dhe aftësitë e tyre. Në disa fusha, të tilla si gjenerimi i kodit ose zgjidhja e problemeve të thjeshta, AI mund të automatizojë një pjesë të punës së programuesve, duke e bërë punën e tyre më efikase. Sidoqoftë, aftësia për të krijuar softuer me cilësi të lartë kërkon ende kreativitet, një kuptim të thellë të nevojave të përdoruesve dhe aftësinë për të zgjidhur probleme komplekse që vetëm programuesit njerëz mund t’i ofrojnë. Në të ardhmen, programuesit mund të punojnë ngushtë me AI për të krijuar softuer më të avancuar dhe me cilësi të lartë. Mund të kërkohen gjithashtu aftësi të reja për të zhvilluar dhe përdorur AI, kështu që programuesit mund të kenë nevojë të përshtaten me një lloj të ri pune. Në përgjithësi, AI ka të ngjarë të bëhet një aset i rëndësishëm për programuesit dhe të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të punës së tyre. Prandaj, pyetja e fundit që duhet bërë është nëse në të ardhmen programuesit kompjuterikë do të ndihmohen nga teknologjia e re apo do të jetë një shembull tjetër ku njeriu do të zëvendësohet plotësisht nga makina?

30/09/2022 nga Joer.al 0 Komente

Kompjuteri i probabilistikës po vjen? P-bitët mund të zëvendësojnë bitet tradicionale

Flitet për “llogaritje probabiliste”, në lidhje me krijimin e mundshëm të një lloji të ri kompjuteri, në një njoftim të ri për shtyp në faqen e Universitetit Tohoku. Studiuesit publikuan një studim në Nature Communicaitons në të cilin ata shpjegojnë se si mund të bëhet një lloj i ri kompjuteri që, ndryshe nga kompjuterët kuantikë kompleksë dhe të shtrenjtë, mund të funksionojë në temperaturën e dhomës.

Kompjuteri mund t'i japë përgjigjet duke "i deduktuar ato"

Njoftimi për shtyp shpjegon se ky kompjuter i ri mund t’i japë përgjigjet duke i “deduktuar” bazuar në marrjen e të dhënave komplekse. Për shembull, mund të nxirrte informacion për një person duke punuar në të dhëna që lidhen me sjelljen e tyre blerëse. Pasi të merren të dhënat, kompjuteri zgjedh modelet dhe në fund jep atë që mund të konsiderohet një supozim i mirë i rezultatit përfundimtar.

Lidhjet me tunel magnetik

Për ndërtimin e një kompjuteri të tillë mund të përdoren pajisje speciale të quajtura “kryqëzimet e tunelit magnetik”. Këto janë pajisje të bëra nga dy shtresa metali magnetik që ndahen nga një izolant ultra i hollë. Pajisjet mund të aktivizohen termikisht nga rryma elektrike dhe një fushë magnetike. Në varësi të rrotullimit, mund të ketë ndryshime ose luhatje në magnet. Pikërisht këto luhatje, të referuara nga studiuesit si p-bit, do të ishin baza e llogaritjes probabilistike dhe, në thelb, do të zëvendësonin 0 dhe 1 që formojnë bitet e kompjuterëve tradicionalë.


Studimi i ri

Hapi i parë është të kuptojmë saktësisht se çfarë ndodh, në nivel fizik, në kryqëzimet e tunelit magnetik. Dhe pikërisht këtë po bëjnë studiuesit nga ekipi i Shun Kanai, profesor në Institutin e Kërkimeve të Komunikimit Elektrik të Universitetit Tohoku, të cilët kanë publikuar studimin e tyre të parë. Tani për tani, studiuesit kanë “shpjeguar eksperimentalisht” eksponentin e ndërrimit “që rregullon luhatjen nën shqetësimet e shkaktuara nga fusha magnetike dhe çift rrotullimi i transferimit të rrotullimit në kryqëzimet e tunelit magnetik”, siç shpjegon Kanai. Ky është një përparim që siguron bazën matematikore për ndërtimin dhe zbatimin e kryqëzimeve të tunelit magnetik në mënyrë që ato të mund të përdoren si p-bit për kompjuterët probabilistë.

24/01/2022 nga Joer.al 0 Komente

Cilat janë parashikimet teknologjike për vitin 2022? Analiza e Vicor Corporation

Vicor Corporation, një lider në komponentët modularë të energjisë dhe sistemet e energjisë, ka publikuar parashikimet e saj për vitin 2022. Parashikimet në thelb mbulojnë 3 fusha: Automobilistikë, Informatikë në shkallë të lartë, Hapësirë ​​ajrore dhe mbrojtje.

Cilat janë parashikimet teknologjike për vitin 2022? Sipas analizës së Vicor, viti 2022 do të ketë rritje të inovacionit në zgjidhjet e energjisë në shumë sektorë të teknologjisë. Pas dy viteve të pandemisë globale, ja cilat janë sfidat dhe tendencat që do të karakterizojnë vitin 2022.

Sektori i automobilave

Automjetet moderne elektrike përdorin deri në tre bateri të veçanta, një nga 400 V ose 800 V (bateri tërheqëse) dhe një sistem shpërndarjeje që funksionon me bateri dytësore 12 V dhe 48 V. Prodhuesit janë të zënë duke u përpjekur të ulin peshën e automjeteve, duke reduktuar gjithashtu kompleksitetin e sistemit të karburantit . Gjatë vitit 2022, ne presim të shohim këtë qasje modulare për ofrimin e energjisë të miratuar nga OEM-të ndërsa ato elektrizojnë dhe diferencojnë flotat e tyre, duke ofruar një gamë më të gjerë dhe performancë më të mirë të përgjithshme.

 

Vrull i rëndësishëm drejt inovacionit do të vijë gjithashtu nga ripërdorimi i baterive të automjeteve elektrike, duke siguruar që ato të mund të ripërdoren për pirunët elektrikë ose si rezervë energjie për shtëpitë dhe ndërtesat. Rreth automjeteve komerciale më të mëdha dhe me fuqi të lartë, ka një interes në rritje për përdorimin e qelizave të karburantit dhe hidrogjenit për prodhimin e energjisë, gjë që do të gjenerojë kërkesë më të madhe për konvertim DC-DC me efikasitet të lartë. Së fundi, brenda automjetit, komoditeti i udhëtimit do të bëhet gjithashtu gjithnjë e më i rëndësishëm si për shoferin ashtu edhe për pasagjerët. Pritet gjithashtu rritje e kërkesës për suspension aktiv me energji elektrike, duke theksuar edhe një herë nevojën për zgjidhje shumë efikase të menaxhimit të energjisë.

Sipas parashikimeve të Vicor, rritja e qendrës së të dhënave do të vazhdojë të përshpejtohet. Në vitin 2022, tregu global i informatikës me shkallë të lartë do të vazhdojë të rritet, duke filluar nga rreth 147 miliardë dollarë vitin e kaluar, me një parashikim CAGR të të ardhurave prej + 27,4% deri në vitin 2028. Drejtuesit kryesorë të rritjes do të përfshijnë rritjen. rritjen e ngarkesave të punës në renë kompjuterike, optimizimin e qendrës së të dhënave, platformat e mediave sociale dhe shfaqja e DaaS.

Sektori i Informatikës me Performancë të Lartë

Tendenca që do të karakterizojë këtë sektor në vitin 2022 është rritja e peshës së energjisë së rinovueshme “të gjelbër”. Tensioni i lartë DC do të ofrohet si burim primar i energjisë në shumë aplikacione, veçanërisht në pajisjet e skajshme. COVID-19 ka përshpejtuar rritjen e sasisë së të dhënave të gjeneruara dhe ky trend do të vazhdojë edhe pas pandemisë. Me shfaqjen e teknologjisë 5G, infrastruktura e rrjetit do të bëhet gjithnjë e më komplekse, me më shumë nyje përpunuese më afër përdoruesit për të zvogëluar vonesën dhe për të mundësuar përdorim më të madh të aplikacioneve IoT. IoT do të kërkojë më shumë fuqi llogaritëse për të përmirësuar sigurinë, gjë që do të rezultojë në një rritje të fuqisë së përgjithshme llogaritëse të kërkuar në aplikacione. Për të përmbushur këto nevoja, Vicor ka filluar prej kohësh të projektojë dhe të ndërtojë konvertues të fuqisë më të vogël e më të dendur për të mbështetur fuqinë kompjuterike. Qendrat e të dhënave duhet të reduktojnë konsumin e energjisë duke adoptuar module me densitet të lartë të fuqisë, të cilat nga ana tjetër do të minimizojnë ngarkesën e ftohjes së ajrit. Zinxhiri i furnizimit gjithashtu pritet të vazhdojë të përjetojë ndërprerje me vështirësi të mëtejshme të paktën deri në fund të vitit 2023.

Sektori ushtarak dhe i hapësirës ajrore

Inovacioni dhe kërkesa për efikasitet më të madh do të vazhdojnë të nxisin një interes në rritje për elektrifikimin për të zëvendësuar sistemet mekanike dhe lëndët djegëse kimike. Për shembull, nëndetëset e avancuara po zëvendësojnë hidraulikën me energji elektrike, ndërsa avionët elektrikë po vendosin rekorde të reja të rrezes dhe shpejtësisë.

Menaxhimi i energjisë për dronët me operim elektrik do të vazhdojë të jetë një faktor kritik, ndërkohë që interesi në rritje për Armët e Energjisë së Drejtuar (DEW) si lazerët, si për përdorim në anije ashtu edhe për automjete, do të kërkojë zgjidhje. për trajtimin e burimeve të reja të energjisë si p.sh. bateritë në gjendje të ngurtë. Ekziston gjithashtu një kërkesë në rritje për teknologjitë e elektronikës së fuqisë për të përmbushur kërkesat e standardeve të tilla si Arkitektura e Sistemit të Hapur të Sensorëve (SOSA). Rikthimi i pandemisë vazhdon të shohë një rritje të kërkesës për elektronikë në tregjet ushtarake dhe të hapësirës ajrore. Sektori hapësinor evropian do të shohë gjithashtu një përdorim në rritje të shtytjes së joneve elektrike për anijet kozmike, kryesisht për mirëmbajtjen e stacioneve për yjësitë e reja të satelitëve me brez të gjerë të hapësirës.

Burime nga: www.vicorpower.com