Mirë se erdhe Vizitor

Si magnetët prodhojnë energji

Në këtë filëm do mësojmë se si magnetët prodhojnë elektricitet dhe rrymë elektrike.

Internet of Things

Interneti i gjërave ( IoT ) është një sistem pajisjesh kompjuterike të ndërlidhura,

Sistem ndjekës për lëvizjen e paneleve diellore

Kjo tezë diplome trajton një studim në hollësi të një sistemi ndjekës për panelet

Sensori tejzanor (ultratingull) HC-SR04

Për matjen e distancave, tejzanori (ultratingulli) është një ide e mirë, aq shumë sa

I love You

Sot po ju prezantojmë me projektin tonë të parë, me të cilin hapim rrugëtimin tonë