teorema-pitagores
04/11/2021 nga Joer.al 0 Komente

Teorema e Pitagorës (program për ta llogaritur online)

Teorema e Pitagorës thotë: Në çdo trekëndësh këndrejtë shuma e katrorëve te kateteve është e barabartë me katrorin e hipotenuzës.

Formula

Llogarit nëpërmjet aplikacionit

Ky shfletues nuk e mbështet kanavacën HTML5!
a = 27a² = 729
b = 80b² = 6400
c = 84,43341c² = 7129
W. Fendt 2001