Attiny85
20/04/2022 nga Joer.al 0 Komente

Programoni me AtTiny85 – Pjesa e parë

Në disa projekte të vogla nuk keni nevojë për arduino, por ju duhet vetëm një qark i integruar AtTiny85

Në praktikë, AtTiny85 është një qark i integruar i programueshëm siç është Atmega328 më i njohur (zemra rrahëse e Arduino / Genuino) që mund ta përdorni në projekte ku mjaftojnë 5 kunja.

AtTiny85 prodhohet nga vetë ATMEL dhe është i programueshëm direkt nga arduino, me një lidhje nëpërmjet ICSP (SCK, MISO, MOSI dhe Reset si CS).

Konfiguro IDE për programin e AtTiny85

Hapi i parë që duhet të ndiqni është të shkoni në IDE-në tuaj,  dhe zgjidhni preferencat:

Në dritaren që hapet do të gjeni, të theksuar në imazhin më poshtë, menaxherin e bordit:

Këtu duhet të shtoni depon që përmban skedarët e nevojshëm nga IDE për të njohur dhe përpiluar saktë kodin për Programin tuaj Attiny85.

Klikoni në ikonën në anën e djathtë për të parë listën e kartave që keni shtuar tashmë dhe për të mund të shtoni një të re.

Në rastin tonë duhet të shtojmë bordin e Programit Attiny85, duke shtuar linkun si më poshtë:

https://raw.githubusercontent.com/damellis/attiny/ide-1.6.x-boards-manager/package_damellis_attiny_index.json

Mbyllni më pas dritaren e listës dhe dritaren “Preferencat”.

Më pas shkoni tek Tools dhe Boards Manager dhe kërkoni për ATTINY, më pas instaloni modulin.

Vizualizimi i Bordit të Programit Attiny85

Karta e re do të shfaqet midis kartave të programueshme me Arduino IDE:

Në artikujt e ardhshëm do të shpjegojmë se si të përdorni një arduino uno për të programuar Attiny85.