ChatGPT
21/06/2023 nga Joer.al 0 Komente

Me ChatGPT programuesi kompjuterik del në pension?

Revolucioni i AI-së po ka një ndikim të rëndësishëm në botën e punës intelektuale, veçanërisht me chatGPT. Nga njëra anë, AI mund të automatizojë shumë detyra dhe t’i bëjë ato më efikase, duke liruar kohën e njerëzve për t’u përqëndruar në detyra më sfiduese dhe më të rëndësishme. Nga ana tjetër, ekziston shqetësimi se AI mund të zëvendësojë plotësisht disa vende pune për njerëzit, duke krijuar papunësi dhe ndryshime në fuqinë punëtore. Një prej tyre përfaqësohet nga roli i programuesit kompjuterik, i rrezikuar seriozisht nga AI. Cilat janë zhvillimet e ardhshme?

Inteligjenca artificiale është revolucioni i vërtetë

Është e rëndësishme të theksohet se AI po krijon mundësi të reja pune, siç janë ekspertët e AI, shkencëtarët e të dhënave dhe analistët e të dhënave. Për më tepër, ai po ndihmon kompanitë të përmirësojnë konkurrencën e tyre dhe të inovojnë proceset e tyre të biznesit. Në anën e teknologjisë elektronike, inteligjenca artificiale po luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në pajisjet elektronike si telefonat inteligjentë, tabletët, laptopët dhe asistentët virtualë. Këto pajisje përdorin AI për të kuptuar më mirë komandat zanore të përdoruesve, për të personalizuar përvojat e përdoruesit dhe për të ofruar veçori të tilla si përkthimi me makinë, navigimi GPS dhe kamerën me njohjen e imazhit. Në sektorin e automobilave, AI po bëhet një faktor kyç në zhvillimin e automjeteve autonome. Këto automjete përdorin AI për të analizuar të dhënat shqisore, për të kuptuar rrethinën e tyre dhe për të marrë vendime autonome se çfarë të bëjnë më pas. Kjo po i hap rrugën një të ardhmeje ku automjetet mund të transportojnë pasagjerë të sigurt dhe pa ndërhyrje njerëzore. Në të dy sektorët, AI po përmirëson efikasitetin, sigurinë dhe përvojën e përdoruesit, por ekziston gjithashtu shqetësimi se këto teknologji mund të krijojnë sfida të reja, si privatësia, siguria dhe ndikimi në fuqinë punëtore. Sektorët e punës ku përdoret inteligjenca artificiale shtohen çdo ditë dhe çdo rol përfshihet plotësisht në këtë realitet të ri që nuk mund të anashkalohet. Disa prej tyre janë renditur më poshtë, duke përbërë, megjithatë, një listë të pjesshme pasi aplikimet reale të inteligjencës janë shumë më të shumta:

 • Teknologjia e informacionit: AI përdoret për të krijuar sisteme të asistencës virtuale, chatbot dhe sisteme të mundshme të ndihmës për të përmirësuar përvojën e përdoruesit;
 • Kujdesi shëndetësor: IA po ndihmon në përmirësimin e diagnostikimit dhe trajtimit të sëmundjeve, si dhe në identifikimin e terapive të reja;
 • Financa: AI përdoret për të analizuar të dhënat financiare, për të identifikuar mundësitë e investimit dhe për të parandaluar mashtrimin;
 • E-commerce: AI po ndihmon kompanitë të personalizojnë përvojën e blerjeve në internet dhe të ofrojnë rekomandime për blerje bazuar në analizën e të dhënave të klientëve;
 • Siguria: AI përdoret për të analizuar sasi të mëdha të dhënash dhe për të identifikuar çdo kërcënim, si p.sh. ndërhyrje në kompjuter ose aktivitete të dyshimta;
 • Prodhimi: AI përdoret për të optimizuar proceset e prodhimit, për të përmirësuar cilësinë dhe për të ulur kostot;
 • Transporti: AI përdoret për të përmirësuar planifikimin e udhëtimit dhe menaxhimin e flotës së automjeteve;
 • Bujqësia: UA po ndihmon në përmirësimin e produktivitetit dhe qëndrueshmërisë së aktiviteteve bujqësore;
 • Programimi kompjuterik: AI propozon algoritmet e saj dhe analizat e softuerit dhe firmuerit, duke ndihmuar që puna e programuesit të bëhet shumë më e shpejtë dhe më e saktë.

Këto janë vetëm disa shembuj se si AI po ndryshon dhe përmirëson sektorët e ndryshëm të punës. Paragrafi tjetër fokusohet pikërisht në aspektin e fundit të listës, përkatësisht atë nga pikëpamja e programimit në një gjuhë programimi.

Krijimi i një softueri

Në përgjithësi, hapat bazë për të krijuar një program kompjuterik janë si më poshtë:

 • Analiza e kërkesave: të kuptojë nevojat e programit, funksionalitetin e kërkuar dhe problemet që duhen zgjidhur;
 • Dizajni: dizajnimi i strukturës së programit, arkitekturës së tij dhe ndërfaqes së tij të përdoruesit;
 • Zbatimi: shkruani kodin burimor të programit, duke përdorur një gjuhë programimi të përshtatshme;
 • Test: ekzekutoni testet e sistemit për të verifikuar që programi funksionon saktë dhe i plotëson kërkesat;
 • Korrigjimi: identifikoni dhe rregulloni çdo gabim ose problem në kod;
 • Dokumentacioni: krijoni dokumentacion të detajuar të programit, duke përfshirë udhëzimet për përdorim dhe shpjegimet e funksionimit;
 • Vendosja: shpërndani programin tek klientët ose përdoruesit përfundimtarë, ose vendoseni atë të disponueshëm për shkarkim ose blerje;
 • Mirëmbajtje: mirëmbani orarin, rregulloni çdo problem në të ardhmen dhe bëni çdo ndryshim për të përmbushur nevojat e ardhshme.

Këto janë hapat bazë për krijimin e një programi kompjuterik, por procesi i saktë mund të ndryshojë në varësi të kompleksitetit të programit dhe teknologjisë së përdorur. Deri më sot të gjitha këto detyra janë kryer nga njeriu, por së shpejti, me shumë mundësi, do të jetë makina që do të kujdeset për të gjitha këto. Në fund të fundit, duke menduar për këtë, qëllimi përfundimtar i prodhimit të softuerit është krijimi i një programi kompjuterik, dhe kush më mirë ta kryejë këtë detyrë sesa vetë kompjuteri? Këto janë faza mjaft kritike, për të cilat kërkohet saktësia më e madhe e mundshme. Dhe fakti që një makinë është e aftë të krijojë softuer për një makinë tjetër është një realitet gjithnjë e më konkret.

Disa shembuj programimi me chatGPT

Si një model gjuhësor evolucionar i AI, chatGPT ka njohuri të thella për shumë gjuhë programimi, duke përfshirë:

 • Python
 • JavaM
 • C++
 • JavaScripts
 • C#
 • Rubin
 • PHP
 • Swift
 • Go
 • R

Përveç kësaj, ai ka një kuptim themelor të shumë gjuhëve të tjera të programimit dhe është në gjendje t’u përgjigjet pyetjeve në lidhje me konceptet e programimit dhe mënyrën e përdorimit të gjuhëve specifike. Megjithatë, njohuritë e tij aktuale janë të kufizuara në edukimin dhe trajnimin e tij, kështu që mund të mos jetë në gjendje t’u përgjigjet pyetjeve shumë specifike ose të avancuara në lidhje me disa gjuhë. Të gjithë shembujt e krijimit të listave burimore të paraqitura në artikull mund të shkarkohen si bashkëngjitje. Ato janë qëllimisht të thjeshta dhe funksionale, më pas do të jetë lexuesi që të krijojë listat më komplekse.

Një shembull në Python

Ky shembull tjetër i thjeshtë në gjuhën Python tregon se sa e lehtë është të marrësh ndihmë nga chatGPT për të krijuar një skript që shfaq grafikun e funksioneve sin(x)*50, cos(x)*50 dhe x^2. Në lidhje me funksionin e fundit, grafiku duhet të tregojë pikën minimale. Kërkesa duhet të shprehet në një format shumë të qartë dhe të plotë, si në tekstin e mëposhtëm, dhe përgjigja cilësore e sistemit mund të vërehet në figurën 3.

ChatGPT ju lutemi krijoni një skript në python për të shfaqur grafikun e sin(x)*50 dhe cos(x)*50 dhe x^2. Nga këto të fundit tregojnë pikën minimale.

Përveç dhënies së kodit të skriptit, chatGPT ofron një përshkrim të plotë të listës së burimit dhe detajeve të ndryshme të përdorura për zgjidhjen.

Konkluzione

Është e vështirë të parashikohet nëse inteligjenca artificiale do të zëvendësojë plotësisht programuesit e kompjuterave, por ka shumë të ngjarë që ajo të ndryshojë punën dhe aftësitë e tyre. Në disa fusha, të tilla si gjenerimi i kodit ose zgjidhja e problemeve të thjeshta, AI mund të automatizojë një pjesë të punës së programuesve, duke e bërë punën e tyre më efikase. Sidoqoftë, aftësia për të krijuar softuer me cilësi të lartë kërkon ende kreativitet, një kuptim të thellë të nevojave të përdoruesve dhe aftësinë për të zgjidhur probleme komplekse që vetëm programuesit njerëz mund t’i ofrojnë. Në të ardhmen, programuesit mund të punojnë ngushtë me AI për të krijuar softuer më të avancuar dhe me cilësi të lartë. Mund të kërkohen gjithashtu aftësi të reja për të zhvilluar dhe përdorur AI, kështu që programuesit mund të kenë nevojë të përshtaten me një lloj të ri pune. Në përgjithësi, AI ka të ngjarë të bëhet një aset i rëndësishëm për programuesit dhe të ndihmojë në përmirësimin e cilësisë dhe efikasitetit të punës së tyre. Prandaj, pyetja e fundit që duhet bërë është nëse në të ardhmen programuesit kompjuterikë do të ndihmohen nga teknologjia e re apo do të jetë një shembull tjetër ku njeriu do të zëvendësohet plotësisht nga makina?