panel-diellor-bateri-kontroller
31/05/2023 nga Joer.al 0 Komente

Tabela e marrëdhënieve të panelit diellor dhe baterisë

Tabela e marrëdhënieve të panelit diellor dhe baterisë është si më poshtë vijon:

Tabela e marrëdhënieve të panelit diellor dhe baterisë

Bateritë

(NiMH, Jon Litium, Fosfat Litium Hekuri, Acid Plumbi)

Panele diellore

 

Aksesorë opsionalë.

1.2V

1.8V-2V

Diodë

1.5V

2.2V-2.5V

Diodë

2.4V

3.6V-4V

Diodë

3.2V

4.5V-5V

Diodë

3.7V

5.5V-6V

Diodë ose rregullator

5V

7V-8V

Diodë ose rregullator

6V

9V

Diodë ose rregullator

9V

12V- 13.5V

Diodë ose rregullator

18V

24V

Kontrollues

24V

36V

Kontrollues

36V

48V

Kontrollues

48V

80V

Kontrollues