energji-e-erinovueshme
05/11/2021 nga Joer.al 0 Komente

10 gjërat që duhet të dini për energjinë e rinovueshme

Energjitë e rinovueshme janë të gjitha format e energjisë alternative ndaj atyre fosile, të cilat janë në gjendje të prodhojnë energji elektrike duke shfrytëzuar burime të pastra dhe të qëndrueshme të energjisë që rinovohen me kalimin e kohës. Energjitë e rinovueshme janë ato të prodhuara nga burime natyrore që nuk janë subjekt i varfërimit si dielli, era, lëvizja e valëve dhe baticat, fuqia e ujit dhe nxehtësia e tokës. Prandaj ato quhen energji diellore, energji e erës, energji hidroelektrike dhe energji gjeotermale

10 gjërat që duhet të dini për energjinë e rinovueshme

  • “Energjitë e rinovueshme” janë ato lloje të energjisë që prodhohen nga burimet natyrore të pranishme në planetin tonë dhe që rikrijohen vazhdimisht.
  • Burimet kryesore të energjisë së rinovueshme janë: hidrocentralet (energjia elektrike e krijuar falë digave artificiale dhe stacioneve që lëvizin turbinat), biokarburantet (karburantet e krijuara nga materiali bimor), dielli, era (energjia elektrike e krijuar nga forca e erës), gjeotermale (ajo është energjia e krijuar nga burimet e nxehtësisë të pranishme nën sipërfaqen e tokës), energjia nga biomasa (është ajo që prodhohet me mbetjet e materialeve natyrore: nga lëvozhga e bananeve te jaga e lopës, te mbetjet bujqësore). Së fundi, ekziston energjia detare (d.m.th. energjia elektrike e krijuar nga lëvizja e baticave).
  • Krahasuar me lëndët djegëse fosile (nafta, qymyri, metani, etj.), energjitë hidroelektrike, të erës dhe diellore nuk krijojnë gazra që rrisin efektin serrë, pra gaze që besohet se janë përgjegjëse për ngrohjen globale.
  • Studimet e fundit pohojnë se, në botë, ka më shumë burime të energjisë gjeotermale sesa shuma e burimeve tradicionale si nafta, qymyri, gazi dhe uraniumi.
  • KY FAKT ËSHTË I PABAJTUAR POR ËSHTË E VËRTETË: ENERGJIA TOTALE DIELLORE QË TË DËRGON TOKËS NË NJË ORË Ylli YNË MUND TË PLOTËSOJË KËRKESAT E ENERGJISË TË BOTËS PËR NJË VIT TË TËRË! Fatkeqësisht, teknologjia jonë nuk është ende mjaft efikase për të na lejuar të përfitojmë sa më shumë nga kjo gjë e mirë.
  • Tashmë sot, në disa vende, prodhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme kushton më pak se ai nga lëndët djegëse fosile. Arsyeja është se, zakonisht, energjitë e rinovueshme gjenden tashmë në vendet që i shfrytëzojnë, ato nuk importohen nga jashtë (si nafta ose gazi, të cilat transportohen në Itali nga Lindja e Mesme ose Rusia).
  • Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme pretendon se qindra miliona njerëz në mbarë botën mund të marrin energji elektrike të pastër nga burime të rinovueshme me një kosto më të ulët sesa ta kenë atë me sistemet tradicionale (d.m.th. termocentralet me naftë dhe linjat e energjisë për ta transportuar atë).
  • Një turbinë me erë moderne (turbinë) është në gjendje të prodhojë energji elektrike të mjaftueshme për 300 shtëpi.
  • Turbinat me erë janë të shëmtuara për t’u parë, të zhurmshme dhe shkatërrojnë peizazhin: kjo është e vërtetë. Por, për mendimin tonë, oxhaqet e tymosur të termocentraleve janë shumë më të shëmtuara! Plus që ndotin.
  • Ekspertët thonë se, për të njëjtat para të shpenzuara, energjitë e rinovueshme krijojnë trefishin e vendeve të punës të krijuara nga lëndët djegëse fosile si qymyri dhe nafta.