Arduino_Serial_1
01/03/2022 nga Joer.al 0 Komente

Komunikimi serial midis dy bordeve Arduino (pjesa 2)

Javën e kaluar ne trajtuam temën e komunikimit serial nga pikëpamja teorike dhe mësuam se si transferohet informacioni nga një sistem në tjetrin. Sot, siç u premtuam, ne do të fillojmë të punojmë në një mënyrë më të hollësishme praktike mbi këtë temë, duke prodhuar disa listime që do të transformojnë dy borde Arduino në një sistem transmetues.

Konkretisht, ne do të përdorim një Arduino me një buton për të transmetuar një status (HIGH – LOW) përmes lidhjes seriale dhe një Arduino të dytë për të marrë statusin dhe për të ndezur një LED. Le të shohim se si.

Sistemi i transmetimit

Sistemi ynë i transmetuesit bazohet në butonin klasik në PULL_UP, i cili ul nivelin në kodin PIN dixhital me të cilin është lidhur kur shtypet. Njëri nga PIN-et e butonit lidhet me GND të përbashkët me dy kartat, ndërsa tjetri drejtohet drejt PIN 2 të kartës transmetuese.

Arduino i parë më pas transmeton një seri karakteresh përmes portës seriale. Karakteri i transmetuar mund të jetë ‘H’ (çelësi i lëshuar) ose ‘L’ (tasti i shtypur). Një vonesë prej 100 milisekonda është vendosur për çdo cikël për të shmangur përmbytjen e portës së transmetimit

Sistemi marrës

Le të kalojmë në skedën e dytë.

LED i integruar në Arduinon e dytë  është i lidhur nga brenda me PIN 13. Ne duam që ajo të pasqyrojë sinjalin e dërguar nga butoni përmes serialit.

Krahasuar me lidhjen seriale klasike, ne vëzhgojmë metodën Serial.available (), e cila kthen një vlerë Boolean në varësi të faktit nëse ka ose jo një bajt në pritje në buferin e leximit, dhe përdorimin e Serial.read () dhe Serial. shkruaj. () në vend të Serial.print () kudo që ne përdorim për të monitoruar kartën tonë.

Për pjesën tjetër, është administrim i zakonshëm: nëse karakteri i marrë në serial është ‘H’, LED ndizet, nëse është ‘L’, LED fiket.

Nëse merren bajt të rremë ose zhurmë, LED ruan gjendjen e mëparshme.

Nëse ju pëlqeu artikulli, vazhdoni të na ndiqni këtu në Webfaqe dhe në rrjete sociale.