bateri e vetekarikueshme
28/09/2022 nga Joer.al 0 Komente

Bateri e re që karikohet me rrezet e diellit në 30 sekonda

Një prototip i baterisë që kërkon disa sekonda dritë dielli për të mbajtur një ngarkesë për pajisje të tilla si pajisjet e veshjes u ndërtua nga një ekip nga Instituti i Teknologjisë së Avancuar (ATI) të Universitetit të Surrey.

Sipas Jinxin Bi, autori i parë i studimit që përshkruan baterinë e re, është një teknologji premtuese në kontekstin e përpjekjeve për të arritur një nivel energjie të pastër dhe një viaticum të mirë edhe në lidhje me elektronikën e veshur, që po përhapet kaq shumë.

Në thelb, një bateri e tillë mund t’i mbajë të ngarkuara të gjitha ato pajisje të shumta që ne i mbajmë tani kur dalim thjesht duke përdorur rrezet e diellit. Kjo do të ishte karikim i vazhdueshëm pa plug-in, siç shpjegon vetë studiuesi.

Është një bateri jonike mikro-zinku me qeliza diellore fleksibël të bëra nga perovskite. Studiuesit po prezantojnë për herë të parë nikelin në këtë lloj baterie për të stabilizuar të gjithë konfigurimin dhe për ta bërë performancën elektrokimike më efikase. Bateria mund të ringarkohet në rreth tridhjetë sekonda duke grumbulluar energji të mjaftueshme për të fuqizuar komponentë të ndryshëm elektronikë, të tillë si një llambë LED ose një sensor presioni, për periudha prej dhjetëra minutash. Sipas studiuesve, skema që ata krijuan është veçanërisht “premtuese për sistemet e rimbushjes fleksibël në miniaturë të gjeneratës së ardhshme”.

energji-e-erinovueshme
05/11/2021 nga Joer.al 0 Komente

10 gjërat që duhet të dini për energjinë e rinovueshme

Energjitë e rinovueshme janë të gjitha format e energjisë alternative ndaj atyre fosile, të cilat janë në gjendje të prodhojnë energji elektrike duke shfrytëzuar burime të pastra dhe të qëndrueshme të energjisë që rinovohen me kalimin e kohës. Energjitë e rinovueshme janë ato të prodhuara nga burime natyrore që nuk janë subjekt i varfërimit si dielli, era, lëvizja e valëve dhe baticat, fuqia e ujit dhe nxehtësia e tokës. Prandaj ato quhen energji diellore, energji e erës, energji hidroelektrike dhe energji gjeotermale

10 gjërat që duhet të dini për energjinë e rinovueshme

  • “Energjitë e rinovueshme” janë ato lloje të energjisë që prodhohen nga burimet natyrore të pranishme në planetin tonë dhe që rikrijohen vazhdimisht.
  • Burimet kryesore të energjisë së rinovueshme janë: hidrocentralet (energjia elektrike e krijuar falë digave artificiale dhe stacioneve që lëvizin turbinat), biokarburantet (karburantet e krijuara nga materiali bimor), dielli, era (energjia elektrike e krijuar nga forca e erës), gjeotermale (ajo është energjia e krijuar nga burimet e nxehtësisë të pranishme nën sipërfaqen e tokës), energjia nga biomasa (është ajo që prodhohet me mbetjet e materialeve natyrore: nga lëvozhga e bananeve te jaga e lopës, te mbetjet bujqësore). Së fundi, ekziston energjia detare (d.m.th. energjia elektrike e krijuar nga lëvizja e baticave).
  • Krahasuar me lëndët djegëse fosile (nafta, qymyri, metani, etj.), energjitë hidroelektrike, të erës dhe diellore nuk krijojnë gazra që rrisin efektin serrë, pra gaze që besohet se janë përgjegjëse për ngrohjen globale.
  • Studimet e fundit pohojnë se, në botë, ka më shumë burime të energjisë gjeotermale sesa shuma e burimeve tradicionale si nafta, qymyri, gazi dhe uraniumi.
  • KY FAKT ËSHTË I PABAJTUAR POR ËSHTË E VËRTETË: ENERGJIA TOTALE DIELLORE QË TË DËRGON TOKËS NË NJË ORË Ylli YNË MUND TË PLOTËSOJË KËRKESAT E ENERGJISË TË BOTËS PËR NJË VIT TË TËRË! Fatkeqësisht, teknologjia jonë nuk është ende mjaft efikase për të na lejuar të përfitojmë sa më shumë nga kjo gjë e mirë.
  • Tashmë sot, në disa vende, prodhimi i energjisë nga burimet e rinovueshme kushton më pak se ai nga lëndët djegëse fosile. Arsyeja është se, zakonisht, energjitë e rinovueshme gjenden tashmë në vendet që i shfrytëzojnë, ato nuk importohen nga jashtë (si nafta ose gazi, të cilat transportohen në Itali nga Lindja e Mesme ose Rusia).
  • Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë së Rinovueshme pretendon se qindra miliona njerëz në mbarë botën mund të marrin energji elektrike të pastër nga burime të rinovueshme me një kosto më të ulët sesa ta kenë atë me sistemet tradicionale (d.m.th. termocentralet me naftë dhe linjat e energjisë për ta transportuar atë).
  • Një turbinë me erë moderne (turbinë) është në gjendje të prodhojë energji elektrike të mjaftueshme për 300 shtëpi.
  • Turbinat me erë janë të shëmtuara për t’u parë, të zhurmshme dhe shkatërrojnë peizazhin: kjo është e vërtetë. Por, për mendimin tonë, oxhaqet e tymosur të termocentraleve janë shumë më të shëmtuara! Plus që ndotin.
  • Ekspertët thonë se, për të njëjtat para të shpenzuara, energjitë e rinovueshme krijojnë trefishin e vendeve të punës të krijuara nga lëndët djegëse fosile si qymyri dhe nafta.

ligjiohm
04/11/2021 nga Joer.al 0 Komente

Tensioni, Rryma dhe Rezistenca, Ligji i Omit

Vetitë themelore të energjisë elektrike janë:

Tensioni: sa më i lartë të jetë tensioni, aq më i lartë do të jetë kaskada. Tensioni matet në Volt.

Intensiteti i rrymës: sa më i lartë të jetë intensiteti i rrymës, aq më e gjerë do të jetë kaskada. Intensiteti, nga ana tjetër, matet në Amper.

Rezistenca: Tkurrja e tubit që ka funksionin e kufizimit të kalimit të rrymës;

Këto tre koncepte janë të lidhura me një LIGJ: ligji i ohmit.

Për të shqyrtuar këto koncepte, imagjinoni të fryni në një tubë. Ajri e shtyn lëngun që del nga ana tjetër.

Prandaj kemi frymën, ujin, tubin, trashësinë e tubës që na lodh.

Fryma është tensioni elektrik, i cili e shtyn ujin në tubë. Ashtu si qeliza apo bateria që “fryn” duke i shtyrë elektronet në përcjellës; (Tension V)
uji është bashkësia e elektroneve, pra është sasia e rrymës. Sa më shumë ujë të ketë, aq më i rëndësishëm do të jetë efekti elektrik përfundimtar; (intensiteti aktual I)
kashta përfaqëson telin elektrik;
trashësia e kashtës është rezistenca elektrike. Sa më i ngushtë të jetë, aq më pak elektrone kalojnë. (Rezistenca R)

Ligji i Omit

Ligji i Omit thotë se rryma nepër një përçues në mes të dy pikave është proporcional me tensionin në mes të këtyre dy pikave.